Jak czytać etykiety produktów kosmetycznych?

  • Publikacja: 23.11.2018
  • Kategoria: Okiem eksperta
  • Autor: Agnieszka Kowalska

Co musi się znaleźć na opakowaniu kosmetyku?

W Polsce i całej Unii Europejskiej przepisy prawa dotyczące kosmetyków reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (we) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustawa ta zobowiązuje wszystkich producentów kosmetyków do oznakowania kosmetyków w sposób widoczny i czytelny.

Na opakowaniu obowiązkowo muszą znaleźć się następujące informacje:

  1. Nazwa handlowa produktu
  2. Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej za produkt

Osoba odpowiedzialna to producent lub importer, który odpowiada za zgodność produktu z przepisami prawa. Jeśli na opakowaniu podano kilka adresów jeden z nich powinien być podkreślony. Podkreślenie oznacza adres, pod którym przechowywana jest dokumentacja kosmetyku, czyli tzw. dossier produktu.

Jeżeli kosmetyk jest produkowany poza terytorium UE obowiązkowe jest podanie nazwy państwa z którego pochodzi.

  1. Ilość nominalna, czyli ilość kosmetyku w opakowaniu

Podawana jest w mililitrach (ml) lub gramach (g). Musi być umieszczona na wszystkich kosmetykach, z wyjątkiem produktów zawierających mniej, niż 5 mililitrów lub 5 gramów (np. bezpłatne próbki, cienie do powiek) oraz opakowań jednorazowego użytku.

  1. Data minimalnej trwałości

Data minimalnej trwałości na produktach kosmetycznych poprzedzona jest słowami: „Najlepiej zużyć przed końcem:” lub symbolem klepsydry. Oznakowanie jest obowiązkowo umieszczane na kosmetykach, których trwałość wynosi mniej niż 30 miesięcy.

Jeśli termin trwałości kosmetyku jest dłuższy niż 30 miesięcy, producent może nie podawać go na opakowaniu, ale wówczas wymagany jest symbol PAO (ang. period after opening) tzw. otwartego słoiczka informujący o okresie przydatności do użycia kosmetyku po jego pierwszym otwarciu bez ryzyka narażenia zdrowia użytkownika. Przedstawia on otwarty słoiczek kosmetyku wraz z napisem informującym o liczbie miesięcy (np. 6M, 9M, 24M) lub lat (1Y).

PAO może również występować na kosmetyku o trwałości poniżej 30 miesięcy, wówczas na opakowaniu występują dwa oznaczenia - PAO i data minimalnej trwałości.

  1. Numer partii 

Numer partii ułatwia zidentyfikowanie konkretnej partii danego produktu.

  1. Szczególne ostrzeżenia

Niektóre wyroby kosmetyczne wymagają umieszczenia ostrzeżenia, np. „chronić oczy”, „nie stosować dla dzieci poniżej 3 lat”.

Agnieszka Kowalska

Główny Szkoleniowiec Peel Mission

Pasjonatka kosmetyki zainspirowanej medycyną estetyczną oraz zastosowaniem peelingów chemicznych w terapii skóry.